Οφέλη – Αποτελέσματα του Έργου

Τα μέλη του σχηματισμού θα ωφεληθούν άμεσα από τα αποτελέσματα του έργου μέσω:

  • της μείωσης του αθέμιτου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει η αγορά ελαιόλαδου
  • της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς τα προϊόντα τους.
  • της αύξησης της ζήτησης των προϊόντων τους

Σε εθνικό επίπεδο το όφελος που θα προκύψει για την αγροτική οικονομία είναι η μείωση των μαζικών εισροών ελαιόλαδου αποτρέποντας ενδεχόμενες ζημιές στους παραγωγούς από την πτωτική τάση των τιμών όπου προκαλεί το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων.

Με την ανάπτυξη της στρατηγικής του ισοτοπικού και στοιχειακού προσδιορισμού της γεωγραφικής προέλευσης ελαιόλαδου αναδεικνύεται η καινοτομία της κοινωνίας της γνώσης στην πράξη και οι συνεταιρισμοί-παραγωγοί εγκαινιάζουν μία νέα στρατηγική διαφοροποίησης των προϊόντων τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.